Yayla ailesi olarak faaliyete başladığımız ilk günden bu yana amacımız, kaliteli bir hizmet, başarılı çalışanlar ve kurum imajını yukarıya taşıyan ilkeler doğrultusunda ilerlemektir.

Yine bu ilkelerimizi göz önünde bulundurarak çalışanlarımızın istek ve üretkenlikleri, motivasyon ve tecrübeleri ile takım ruhunu ön plana çıkaran uygun yetkinlikte personel seçimi ile insan kaynağı profili oluşturmaktayız.

Aynı zamanda staj programlarımız ile gelecekte potansiyel çalışanlarımız olabilecek dinamik, güçlü insan ilişkilerine sahip, takım dinamiği içinde hareket etmeyi seven, yaratıcı, yeniliklere açık olan öğrencilere kariyer yolunu açık tutarak kendilerine çalışma alanı seçimlerinde yol gösterme amacını taşımaktayız.

Çalışanlarımızı hizmet içi etkili eğitimler ile yüksek performansa ulaştırarak, yeteneklerine göre çalışma, yetişme ve gelişme gibi unsurlarla değerlendirme sistemlerine tabi tutmaktayız.

Böylece çalışanlarımızın beklentileri belirlenerek işe karşı tutumları ile oluşturdukları iş çıktılarının iyi anlaşılması kuruluşa bağlılıklarının artırılması ve motive edici çalışma ortamları ile iş gücü verimliliğinin oluşturulması, öneri ve beklentilerinin dikkate alınması ile de iş süreçlerinin gelişmesi amaçlanmaktadır.

Bu sayede tercih edilen işveren ve en iyi işyeri olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemekteyiz.

Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği kurum içi kültürümüzün bir parçasını oluşturmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği esaslarına uygun eğitimler ile çalışanların önlem alma, önerilerde bulunma ve riski görme gibi konularda daha da bilinçlendirerek güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlamaktayız.

Yayla Agro Gıda olarak kurum imajımıza oldukça önem vermekteyiz. Bu nedenle her zaman işe ve çalışanlarımıza karşı almış olduğumuz sorumluluklarımız, çevreye olan duyarlılığımız, müşterilerimize karşı şeffaf, adil ve dürüst yaklaşımlarımız başlıca ilkelerimizdendir.

Yayla Agro Gıda, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir. İnsan kaynakları politika ve uygulamaları; işe alma, terfi-transfer-rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar vb. diğer tüm uygulamaların adil olmasını sağlar. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez. Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz